Traject met leidraad

Bouwstenen voor een traject met impact

De tool omvat een selectie van bouwstenen en methodieken waarmee je een traject kan vorm geven om samen na te denken en acties te ontwikkelen om te blijven hulpverlenen met goesting, en hierin ook effectief te zijn. De basis om te kiezen voor deze bouwstenen is het theoretisch kader dat dr. Anneke Menger uitwerkte.

Met deze 6 bouwstenen kan je een traject op maat van jouw team samenstellen:

 • Werken met goesting
 • Waardengedreven hulpverlening
 • Handelen vanuit een professionele missie
 • Krachtige werkalliantie
 • Effectief hulpverlenen
 • Lerende teams

De selectie van methodieken is het resultaat van de 16 trajecten die we zelf in het kader van de ESF project “effectief hulpverlenen met goesting” uitvoerden.

Leidraad voor de procesbegeleider

We ontwikkelden een leidraad voor procesbegeleiders die met hun team(s) aan de slag willen.

We hebben de werkvormen in dit traject zo ontwikkeld dat teambegeleiders met enige ervaring in het coachen van teams en het hanteren van werkvormen hiermee zelf aan de slag kan.

De leidraad voor de procesbegeleider is bedoeld als een handvat, en is gebaseerd op onze eigen ervaringen in de workshops: leidraad voor procesbegeleiders – versie 13.05.2017

Soms is het toch een meerwaarde om een externe begeleider aan te spreken: enerzijds omdat een externe begeleider geen dagelijkse rol heeft in het team, daarom andere observaties maakt en andere interventies kan doen dan de eigen teambegeleider, en anderzijds omdat de teambegeleider zelf dan als teamlid voluit inhoudelijk kan participeren aan het proces.

Voorbeeldtrajecten

We ontwikkelden enkele voorbeeldtrajecten die een inspiratie kunnen zijn.

Je gaat met jouw team een leer- en ontwikkelingsproces aan. Je gaat samen met elkaar op weg. Soms zal een thema meer aandacht vragen dan is vermeld in de methodiek. Wees daar flexibel in en werk met wat jouw team nodig heeft. Dat werkt het beste!

 • Een kort traject met focus op één bouwsteen, bv. werken met goesting:

Dit is een korter traject dat je inzicht geeft op één aspect van hulpverlenen met goesting. Het omvat enkel methodieken uit de bouwsteen ‘werken met goesting’

Met dit traject kan je volgende doelstellingen bereiken:

 • weten wat jouw teamleden energie geeft en wat hen energie kost
 • kennen van elkaars energiebronnen en -rovers en weten waar jouw team invloed heeft, en het formuleren van concrete persoonlijke of teamacties
 • kennen van de (team)talenten en weten waar je jouw (team)talenten kan inzetten om kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden
 • weten hoe jouw teamleden veerkracht kunnen ontwikkelen

En ook:

 • handvatten voor het samen ontwikkelen van een medewerkers- en pedagogisch beleid dat inzet op werken met goesting

 

 • Een lang traject van 9 workshops, inclusief een introductiemoment en een samenvattende workshop

Dit traject omvat methodieken uit de bouwstenen ‘waardengedreven hulpverlening’ (WS1) , ‘handelen vanuit een professionele missie’ (WS 2), ‘werken met goesting’ (WS 3), ‘effectief hulpverlenen’ (WS4), ‘krachtige werkalliantie’ (WS 5) (WS 6), ‘lerende teams’ (WS 7).

 

 

Met dit traject kan je volgende doelstellingen bereiken:

 • kennen van de individuele en teamwaarden van waaruit jouw team hulp verleent
 • kennen van de professionele missie (individueel en als team)
 • kennen van de (team)talenten en weten waar je jouw (team)talenten kan inzetten om kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden
 • inzicht in de werkzame elementen van de hulpverlening die jouw team biedt door te waarderen wat werkt vanuit een waarderend onderzoek van je eigen praktijk
 • kennis en kunnen toepassen van een methodiek die jouw team begeleidt om krachtgericht te werken met cliënten
 • kennis van de leidraad voor dialoog met cliënten en uitvoeren van een feedbackgesprek met cliënten
 • kennis en kunnen toepassen van een methodiek voor professionele reflectie

En ook:

 • inzichten en concrete handvatten voor het bijsturen van de hulpverlening naar een krachtgerichte hulpverlening met cliëntenfeedback
 • handvatten voor een medewerkers- en pedagogisch beleid dat geënt is op het inzetten van talenten om met goesting te blijven hulpverlenen
 • hulpverleners die vanuit een gezamenlijke missie handelen, hun team en organisatie uitdragen