Energiebronnen en -rovers

Onderzoek en inventariseer de energiebronnen en –rovers van je teamleden. Exploreer waar je team wel of geen invloed op heeft, en ontwikkel samen concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling.

Het verkennen van energiebronnen en -rovers geeft op een eenvoudige manier zicht op wat leeft in een team. Dit is een goede start voor een traject ‘effectief hulpverlenen met goesting’. Het biedt ook inzicht op de mate waarin jouw team het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op wat energie geeft en neemt. Dit ontdekken kan een aanzet zijn tot het samen ontwikkelen van concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling. “Energiebronnen en -rovers” verder lezen

Ontdekken en inzetten van talenten

Werken vanuit je talenten geeft energie. Help hulpverleners hun talenten te ontdekken, en hoe deze in te zetten in de hulpverlening en resultaten te bereiken. Een bouwsteen met een verbindende kracht.

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht, kortom, goesting om te werken! We reiken je twee oefeningen aan om jouw team te begeleiden bij het ontdekken van persoonlijke talenten en het ontwikkelen van een teamtalentenprofiel. De bouwsteen omvat ook een methodiek die jouw team ondersteunt om na te denken over hoe hun talenten ingezet kunnen worden om effectieve hulpverlening te realiseren. “Ontdekken en inzetten van talenten” verder lezen

Ontwikkelen van veerkracht

Ontdek hoe je teamleden veerkracht ontwikkelen en ga na hoe het hebben van veerkracht invloed heeft op de hulpverlening.

Je onderzoekt met je team strategieën om veerkracht op peil te houden. Je gaat ook na wat het (niet) ervaren van veerkracht doet met hulpverleners en de impact die dit heeft op de hulpverlening. Dit is een mooi vervolg op de bouwsteen ‘energiebronnen en –rovers’.

“Ontwikkelen van veerkracht” verder lezen