Feedback & feed forward

Feedback van cliënten, collega’s of andere deskundigen is belangrijker voor effectieve hulpverlening dan leeftijd, opleiding, ervaring of competenties van hulpverleners. Onderzoek met deze bouwsteen hoe jouw team omgaat met feedback.

Feedback- en reflectiemomenten in de hulpverlening zijn zowel een bron voor professionele ontwikkeling als een bron voor effectiviteit van de hulpverlening (Menger et al., 2013). Feedback en reflectie zijn echter vrij beperkt aanwezig in de praktijk van de hulpverlening. Dat blijkt uit het onderzoek naar aspecten van ‘werkbaar werk’ dat in het kader van het traject “effectief hulpverlenen met goesting” bij de deelnemende voorzieningen werd uitgevoerd.

“Feedback & feed forward” verder lezen

Professionele reflectie over besluitvorming en handelen

Maak tijd en ruimte voor professionele reflectie en ondersteun hulpverleners bij het opnemen van verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen. Ga met je team in een verdiepende dialoog over het handelen en besluitvorming. Deze bouwsteen wordt idealiter gevoed door het traject dat jullie hebben afgelegd.

De kwaliteit van besluitvorming heeft een invloed op de kwaliteit van de hulpverlening en het gevoel van effectiviteit. Dit is een belangrijk element van welbevinden op de werkvloer. Nochtans lijkt besluitvorming over hoe te handelen vaak een individueel proces te blijven. De beperkte tijd die beschikbaar is, is boosdoener (Spierts et. al., 2017). En teamvergaderingen zijn steeds meer een plaats geworden waar organisatorische en praktische afspraken worden gemaakt. Het is zinvol om op teamvergaderingen meer tijd te besteden aan professionele reflectie op het handelen en besluitvormingsprocessen.

“Professionele reflectie over besluitvorming en handelen” verder lezen