Werkalliantie en leidraad voor dialoog

In dialoog met je cliënten over de werkalliantie: een grote uitdaging voor velen! Met de leidraad die we ontwikkelden, reik je jouw team én cliënten een handvat aan.

Hulpverleners die systematisch in gesprek gaan met hun cliënten over de hulpverlening, ervaren meer zelfeffectiviteit en ervaren vaker een goede werkalliantie. Op basis van de werkalliantiemonitor van Anneke Menger ontwikkelden we een leidraad die jouw teamleden én hun cliënten een handvat voor gesprek over de hulpverlening bieden.

“Werkalliantie en leidraad voor dialoog” verder lezen

Kwetsbaarheid in de werkalliantie

Wil je met je team reflecteren over authenticiteit en het tonen van kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Dan is het interview dat Ann Clé met cliënten over deze thema’s deed, een mooie insteek!

Authenticiteit is een nastrevenswaardige basishouding van hulpverleners. Echt zijn vraagt soms je kwetsbaar opstellen. Maar hoe ver gaat dit? En hoe ervaren cliënten authenticiteit en kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Via een reflectietekst kan je met je team hierover in gesprek gaan en een eigen visie ontwikkelen.

“Kwetsbaarheid in de werkalliantie” verder lezen

Krachtgericht werken

Hoe creëer je hoop en verwachting? Deze bouwsteen biedt een theoretisch onderbouwde methodiek om je team te laten reflecteren over hoe zij krachtgericht kunnen werken vanuit de wensen, de talenten, het (zelf)vertrouwen van cliënten op diverse levensdomeinen.

Deze bouwsteen omvat een methodiek die jou helpt om met jouw team de krachtbronnen van cliënten en van hun omgeving te ontdekken. De methodiek begeleidt je team om te onderzoeken wat de wensen, hoop en verwachtingen van je cliënt zijn, wat hun talenten en competenties zijn en wat de cliënt zelf kan opnemen. Er wordt ook nagegaan welke ondersteunende krachten in de (in)formele omgeving aanwezig zijn die de cliënt hierbij kan helpen. De methodiek vertrekt vanuit een holistisch perspectief.
“Krachtgericht werken” verder lezen