Verdiepen van je professionele missie

Wil je je professionele missie verdiepen? Met de methodiek van de veranderingstheorie kan je meteen aan de slag.

Wil je meer verdiepend werken rond de professionele missie van je team? Ontwikkel dan samen een ‘theory of change’ (ToC) of een veranderingstheorie. Je denkt dan grondig na over wat je samen wil bereiken en welke activiteiten/interventies daartoe bijdragen.

Methodiek

Professionele missie – theory of change

Theorie

Een Theory of Change:

  • Is een raamwerk dat omschrijft welke veranderingen een organisatie wil realiseren, hoe ze dat wil doen en wat daarbij de onderliggende aannames zijn.
  • Focust eerst op welke veranderingen een organisatie nastreeft (het doel) en buigt zich daarna over wat daarvoor de noodzakelijke interventies en activiteiten zijn.
  • Maakt een onderscheid tussen verwachte veranderingen op korte termijn, gewenste veranderingen op middellange termijn en gehoopte veranderingen op lange termijn.
  • Is een proces dat aannames expliciet maakt en legt de rationaliteit bloot achter voorwaarden en interventies.

Een ToC daagt dus medewerkers en teams uit om grondig na te denken over wat ze willen bereiken en over hoe de activiteiten/interventies daartoe bijdragen. Door aannames bloot te leggen, voedt een ToC ook een diepgaand gesprek over (vaak impliciete) vooronderstellingen en overtuigingen die aan de basis liggen van de geformuleerde doelstellingen en de uitgevoerde interventies. Tijdens het gesprek wordt ook duidelijk welke vooronderstellingen en overtuigingen gedeeld worden door het team en welke niet.