Professionele reflectie over besluitvorming en handelen

Maak tijd en ruimte voor professionele reflectie en ondersteun hulpverleners bij het opnemen van verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen. Ga met je team in een verdiepende dialoog over het handelen en besluitvorming. Deze bouwsteen wordt idealiter gevoed door het traject dat jullie hebben afgelegd.

De kwaliteit van besluitvorming heeft een invloed op de kwaliteit van de hulpverlening en het gevoel van effectiviteit. Dit is een belangrijk element van welbevinden op de werkvloer. Nochtans lijkt besluitvorming over hoe te handelen vaak een individueel proces te blijven. De beperkte tijd die beschikbaar is, is boosdoener (Spierts et. al., 2017). En teamvergaderingen zijn steeds meer een plaats geworden waar organisatorische en praktische afspraken worden gemaakt. Het is zinvol om op teamvergaderingen meer tijd te besteden aan professionele reflectie op het handelen en besluitvormingsprocessen.

“Professionele reflectie over besluitvorming en handelen” verder lezen

Omgaan met morele stress

Als hulpverleners het gevoel hebben dat zij hun waarden niet in de praktijk kunnen brengen, dan ontstaat morele stress. Veel zorgverleners ervaren morele stress. Morele stress is een ‘diepere’ vorm van stress: als zorgverlener raakt deze vorm van stress je meer omdat het echt gaat over iets dat tegen jouw waarden en visie op goede zorg in gaan.

“Omgaan met morele stress” verder lezen

Ontwikkelen tot liefdevolle mensen als doel van hulpverlening

Stel je voor dat het ontwikkelen tot liefdevolle mensen het doel is van hulpverlening. Met het artikel ‘Liefde in tijden van evidence-based hulpverlening’ van Prof. M. Leijssen reiken we je een handvat aan om een verdiepende visie te ontwikkelen op professionele expertise en effectiviteit.

Voor heel wat hulpverleners draagt het ervaren van een gezamenlijke doelgerichtheid tussen cliënt en hulpverlener en het ervaren van succes daarbij in belangrijke mate bij tot hun welbevinden op het werk. Het kan gerelateerd worden aan gevoelens van persoonlijke effectiviteit. De onderzoeksresultaten van Anneke Menger onderbouwen dit ook. Een aantal hulpverleners in het ESF-traject “effectief hulpverlenen met goesting” uitte stevige kritiek op het begrip ‘effectiviteit’. Met hen zijn we in dialoog gegaan over wat zij als zinvolle doelen van de hulpverlening ervaren.

Openheid voor deze dialoog leidde ertoe dat naast emotionele, materiële, praktische en sociale dimensies ook andere dimensies van het mens-zijn aan bod konden komen. In het bijzonder de spirituele dimensie kreeg daardoor meer plaats in een aantal workshops. De integratie van de spirituele dimensie nodigde hulpverleners uit om met elkaar te praten over waar zij in geloven. Dit inspireert en zet aan om met een vernieuwde en nieuwsgierige blik naar cliënten te kijken. Een kernwoord dat we onthouden uit deze gesprekken is: liefde voor mensen. Het artikel van Prof. M. Leijssen sluit daar naadloos bij aan.

Methodiek

Effectieve hulpverlening- Liefde in tijden van evidence-based behandelingen

 

 

Krachtgericht werken

Hoe creëer je hoop en verwachting? Deze bouwsteen biedt een theoretisch onderbouwde methodiek om je team te laten reflecteren over hoe zij krachtgericht kunnen werken vanuit de wensen, de talenten, het (zelf)vertrouwen van cliënten op diverse levensdomeinen.

Deze bouwsteen omvat een methodiek die jou helpt om met jouw team de krachtbronnen van cliënten en van hun omgeving te ontdekken. De methodiek begeleidt je team om te onderzoeken wat de wensen, hoop en verwachtingen van je cliënt zijn, wat hun talenten en competenties zijn en wat de cliënt zelf kan opnemen. Er wordt ook nagegaan welke ondersteunende krachten in de (in)formele omgeving aanwezig zijn die de cliënt hierbij kan helpen. De methodiek vertrekt vanuit een holistisch perspectief.
“Krachtgericht werken” verder lezen

Verdiepen van je professionele missie

Wil je je professionele missie verdiepen? Met de methodiek van de veranderingstheorie kan je meteen aan de slag.

Wil je meer verdiepend werken rond de professionele missie van je team? Ontwikkel dan samen een ‘theory of change’ (ToC) of een veranderingstheorie. Je denkt dan grondig na over wat je samen wil bereiken en welke activiteiten/interventies daartoe bijdragen.

“Verdiepen van je professionele missie” verder lezen