Ontwikkelen van veerkracht

Ontdek hoe je teamleden veerkracht ontwikkelen en ga na hoe het hebben van veerkracht invloed heeft op de hulpverlening.

CC Pawel Loj

Je onderzoekt met je team strategieën om veerkracht op peil te houden. Je gaat ook na wat het (niet) ervaren van veerkracht doet met hulpverleners en de impact die dit heeft op de hulpverlening. Dit is een mooi vervolg op de bouwsteen ‘energiebronnen en –rovers’.

Methodiek

Ontwikkelen van veerkracht

Versterken van energiegevers en transformatie van energierovers (verdiepend)

Theorie

Veerkracht gaat over wat mensen in staat stelt om met (nieuwe) uitdagingen en stresserende situaties om te gaan, en hoe welzijn bevorderd kan worden.

Mensen met een lage veerkracht zullen stress opstapelen, en elke bijkomende uitdaging, verandering, of tegenslag zal zwaar doorwegen. Vaak zijn de gedachten die gepaard gaan met iets waarrond je spanning opbouwt, van grote invloed op het opbouwen van stress. Nog voor die specifieke gebeurtenis of uitdaging er effectief is (www.fitinjehoofd.be).

Baeijaert & Stellemans (2009) stellen dat veerkracht de kunst is om mee te deinen op de golven van verandering, om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. Veerkrachtige mensen en teams werken samen met alles wat zich aandient om hun doel te bereiken: zowel successen, kansen en mogelijkheden als tegenslagen, mislukkingen en problemen.

Het ervaren van veerkracht of stress heeft o.a. een invloed op de kwaliteit van communicatie, en dus op de kwaliteit van de hulpverlening en het samenwerking in een team. Het is daarom zinvol om te onderzoeken welke de strategieën zijn om veerkracht te ontwikkelen, en hebben hierbij aandacht voor zowel de persoonlijke, team- als organisatiedimensie.

Het wetenschappelijk onderzoek focuste aanvankelijk op het vermogen van mensen om beter met stressvolle situaties om te gaan. Er werd een grote nadruk gelegd op hoe een individu omgaat met stress. Het leren positief interpreteren van uitdagingen, tegenslag niet steeds toeschrijven aan jezelf maar wel aan externe factoren, en beter leren omgaan met emoties ten gevolge van stressvolle situaties zijn strategieën die mensen kunnen leren (Vindevogel, 2016).

Naderhand is er meer wetenschappelijk onderzoek dat ook de relationele dimensie benoemt. Autonomie, zelfvertrouwen, succesvolle prestaties, sociale gerichtheid van zowel individuen, kunnen ook kenmerken zijn van ondersteunende relaties in de context waarin mensen werken en leven. De mate waarin mensen betrokkenheid, verbondenheid, begrip en steun ervaren in hun omgeving, zorgt eveneens voor een grotere veerkracht en minder stress (Vindevogel, 2016; Brown, 2013; Hamilton, 2017).

Zowel persoonlijke eigenschappen als omgevingseigenschappen kunnen mensen beschermen tegen de volle impact van stressvolle ervaringen en kunnen welzijn van mensen bevorderen. Hierbij is het belangrijk niet enkel kenmerken van de directe omgeving waarin mensen werken en leven te erkennen. Het is ook van belang om aandacht te hebben voor de ruimere maatschappelijke en macro-structurele context (Vindevogel, 2016), en de mate waarin zij bijdraagt tot omgevingen die bijdragen tot verbondenheid.Foto: CC Pawel Loj