Ontdekken van professionele waarden

Werken vanuit waarden beïnvloedt arbeidsvreugde. Begeleid je team tot het formuleren van hun professionele waarden.

“Hoe bied je het hoofd aan een snel veranderende wereld en behoud je niet alleen je effectiviteit, maar ook je integriteit?” Deze vraag leeft volgens Prof. M. Weathley (2014), professor aan Harvard University, bij veel werknemers. Bewust zijn van jouw professionele waarden is een eerste stap. Hulpverleners die zich bewust zijn van hun professionele waarden en die in de praktijk kunnen brengen, ervaren meer arbeidsvreugde. Hulpverleners die hun waarden niet in de praktijk kunnen brengen, ervaren morele stress. In deze bouwsteen reiken we je een methodiek aan om de professionele waarden van je team te ontdekken.

Methodiek

Ontdekken van professionele waarden

Ontdekken van professionele waarden – bijlage

Theorie

Het kennen en realiseren van je professionele waarden leidt niet alleen tot meer arbeidsvreugde; het is één van de kenmerken van professionele expertise (Menger et al., 2013; McKee et.al. 2008; Covey, 2011; Coombs, 2014; Laloux, 2015). Veel van deze auteurs belichten het belang van het kennen van de professionele missie en waarden van individuele medewerkers als een procesmatig, zingevend, intuïtief én spiritueel gebeuren.

Tal van teams en organisaties in de welzijns- en zorgsector bewegen zich in een spanningsveld tussen het realiseren van een kwaliteitsvolle werkalliantie wat een sterke relationele dimensie in zich draagt, en een administratieve, regelgevende en controlerende druk die zij ervaren als gevolg van bureaucratisering. Een te sterk doorgedreven bureaucratisering kan er volgens Barrett (1997) voor zorgen dat respect, open communicatie, verbondenheid en vertrouwen plaats maken voor manipulatie, beschuldigingen en schaamte. Barrett ontwikkelde een model met zeven niveaus, bestaande uit twee dimensies: het ‘Seven Levels of Consciousness® Model’ en het ‘ Seven Stages of Psychological Development Model’, welke in onderstaande figuur met elkaar verbonden worden. Dit model legt de verbinding tussen niveaus van psychologische ontwikkeling en niveaus van bewustzijn. Barrett stelt dat dit model van toepassing is op alle mensen en structuren.

Bron: Barrett, 1996-1997, Seven Levels Model (Valuescentre.com)

Margaret Weathley (2014), die de afgelopen 40 jaar talloze organisaties bestudeerde, stelt dat de toegenomen werkdruk, bureaucratie en continue afleiding zorgen voor stress en uitputting. De waardering van cijfers en het beschrijven van de eigen praktijk boven de waardering van het eigenlijke en bezielde werk leidt tot vervreemding.

Het onvoldoende kunnen inbrengen van persoonlijke waarden en het authentieke in de hulpverlenersrelatie – maar ook in een team of organisatie – leidt tot emotionele en morele stress. We weten dat dit oorzaken zijn van ziekteverzuim, waaronder burn-out.

In deze online tool reiken we diverse methodieken aan om inzicht te verwerven in deze dynamiek in jouw team en organisatie. Relevante bouwstenen om dit te verkennen zijn naast het ontdekken van je waarden, de methodieken die deel uitmaken van de bouwstenen: energierovers en -gevers, het ontdekken van je professionele missie, ontwikkelen van veerkracht en het omgaan met morele stress.