Jouw professionele missie ontdekken

Waarom doe je wat je doet? Ontdek de professionele missie van je team aan de hand van vijf vragen.

Voor hulpverleners is het belangrijk om zich bewust te zijn van hun professionele missie. Dat geeft richting aan het handelen. Je kan op een eenvoudige wijze jouw professionele missie ontdekken, door gebruik te maken van de vijf vragen van Leipzig. Deze zijn aanvankelijk ontwikkeld om jouw persoonlijke missie te leren kennen, en zijn ook goed bruikbaar voor het leren kennen van waar je professioneel voor staat.

Methodiek

Formuleer jouw professionele missie met deze methodiek: professionele missie in 5 vragen

Om jouw professionele missie verder uit te werken, kan je een Theory of Change ontwikkelen.