Omgaan met morele stress

Als hulpverleners het gevoel hebben dat zij hun waarden niet in de praktijk kunnen brengen, dan ontstaat morele stress. Veel zorgverleners ervaren morele stress. Morele stress is een ‘diepere’ vorm van stress: als zorgverlener raakt deze vorm van stress je meer omdat het echt gaat over iets dat tegen jouw waarden en visie op goede zorg in gaan.

Methodiek

Omgaan met morele stress

Theorie

Onopgeloste morele stress nestelt zich vaak ‘ondergronds’ in het relationele gebeuren op de werkvloer. Mensen voelen zich onderhuids gefrustreerd en kwaad, wat ook tot fysieke stress leidt. Het aan de oppervlakte brengen van morele stress, van conflicterende waarden of het niet kunnen in de praktijk brengen van de eigen waarden is noodzakelijk om terug beweging te krijgen. Het ESF-project morelestress.be streeft ernaar om de positieve kracht die morele stress in zich draagt tot uiting te brengen omdat dit kan leiden tot kritische reflectie over de kwaliteit van de hulpverlening en verbeteringen in de zorgorganisatie (Bron: www.morelestress.be).

Het bespreekbaar maken van waarden in de hulpverlening en van hoe er op een verschillende manier aan waarden wordt uiting gegeven, vraagt een kwetsbare opstelling vraagt van hulpverleners, maar ook van de organisatie. Soms gebeurt het dat in missie- en visieoefeningen waarden vooropgesteld worden die in de praktijk moeilijk kunnen gerealiseerd worden. Het kunnen realiseren van waarden vereist ontwikkelingsprocessen op het vlak van (individuele) professionals, van teams én van de organisatie zelf. Hulpverleners, teams en organisaties die dit proces met elkaar aangaan – vanuit een onderzoekende houding en daarin tot nieuwe werkelijkheden komen – voelen zich uiteindelijk meer verbonden voelen met elkaar.