Kwetsbaarheid in de werkalliantie

Wil je met je team reflecteren over authenticiteit en het tonen van kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Dan is het interview dat Ann Clé met cliënten over deze thema’s deed, een mooie insteek!

Authenticiteit is een nastrevenswaardige basishouding van hulpverleners. Echt zijn vraagt soms je kwetsbaar opstellen. Maar hoe ver gaat dit? En hoe ervaren cliënten authenticiteit en kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Via een reflectietekst kan je met je team hierover in gesprek gaan en een eigen visie ontwikkelen.

Methodiek

Reflectietekst – Kwetsbaarheid in de werkalliantie