Energiebronnen en -rovers

Onderzoek en inventariseer de energiebronnen en –rovers van je teamleden. Exploreer waar je team wel of geen invloed op heeft, en ontwikkel samen concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling.

Het verkennen van energiebronnen en -rovers geeft op een eenvoudige manier zicht op wat leeft in een team. Dit is een goede start voor een traject ‘effectief hulpverlenen met goesting’. Het biedt ook inzicht op de mate waarin jouw team het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op wat energie geeft en neemt. Dit ontdekken kan een aanzet zijn tot het samen ontwikkelen van concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling.

Methodiek

Energiebronnen en energierovers – methodiek

Theoretisch kader

Het in kaart brengen van de energiebronnen en -rovers van de teamleden is de focus van deze bouwsteen. Volgens Kodden is het relevanter om de energiebronnen en –rovers en de taakeisen te onderzoeken die leiden tot vitale en toegewijde medewerkers dan het onderzoeken van medewerkerstevredenheid. Medewerkerstevredenheid toont nauwelijks verband met de hoogte van ziekteverzuim, de hoogte van personeelsverloop en het optreden van stress (Kodden, 2016).

Het exploreren van energiebronnen en energierovers geeft op een eenvoudige manier zicht op wat leeft in een team. Het biedt ook een kijk op hoe een team de oorzaken en gevolgen van energiebronnen en energierovers attribueert en hoe dit van invloed is op hun motivatie en welbevinden. Er worden twee soorten attributie onderscheiden: interne attributie en externe attributie. Bij externe attributie worden oorzaken gezien als liggend buiten de betrokkene (bv. de overheid, de organisatie… is verantwoordelijk voor wat energie geeft of rooft). Bij interne attributie worden de oorzaken toegeschreven aan wat binnen het bereik van de betrokkene ligt. Mensen hebben de neiging om positieve gebeurtenissen intern te attribueren en vervelende gebeurtenissen extern te attribueren. De wijze waarop mensen attribueren, heeft ook een invloed op de mate waarin de leden van een team het gevoel hebben dat zij invloed kunnen uitoefenen op de oorzaken en de kracht van de energiebronnen en –rovers.

Foto CC Steven Leonti