Energiebronnen en -rovers

Onderzoek en inventariseer de energiebronnen en –rovers van je teamleden. Exploreer waar je team wel of geen invloed op heeft, en ontwikkel samen concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling.

Het verkennen van energiebronnen en -rovers geeft op een eenvoudige manier zicht op wat leeft in een team. Dit is een goede start voor een traject ‘effectief hulpverlenen met goesting’. Het biedt ook inzicht op de mate waarin jouw team het gevoel heeft invloed uit te kunnen oefenen op wat energie geeft en neemt. Dit ontdekken kan een aanzet zijn tot het samen ontwikkelen van concrete acties voor zelfzorg, team- en organisatieontwikkeling. “Energiebronnen en -rovers” verder lezen

Waarderen van wat werkt

Echt luisteren naar elkaars concrete ervaringen in de hulpverlening met een focus op wat wel werkt, is de doelstelling van deze bouwsteen. De werkzame elementen van de hulpverlening worden helder én de methodiek van het waarderend interview heeft een sterke verbindende kracht.

Door te luisteren naar elkaars ervaringen en op een waarderende manier te onderzoeken ‘wat werkt’, ontdekt jouw team de werkzame elementen in, van en door hun handelen. Dat creëert een positieve energie en een verbindende dynamiek. Dit geeft voeding voor het ontwikkelen van een gezamenlijk toekomstbeeld en concrete acties om naar dit toekomstbeeld toe te werken. “Waarderen van wat werkt” verder lezen

Werkalliantie en leidraad voor dialoog

In dialoog met je cliënten over de werkalliantie: een grote uitdaging voor velen! Met de leidraad die we ontwikkelden, reik je jouw team én cliënten een handvat aan.

Hulpverleners die systematisch in gesprek gaan met hun cliënten over de hulpverlening, ervaren meer zelfeffectiviteit en ervaren vaker een goede werkalliantie. Op basis van de werkalliantiemonitor van Anneke Menger ontwikkelden we een leidraad die jouw teamleden én hun cliënten een handvat voor gesprek over de hulpverlening bieden.

“Werkalliantie en leidraad voor dialoog” verder lezen

Feedback & feed forward

Feedback van cliënten, collega’s of andere deskundigen is belangrijker voor effectieve hulpverlening dan leeftijd, opleiding, ervaring of competenties van hulpverleners. Onderzoek met deze bouwsteen hoe jouw team omgaat met feedback.

Feedback- en reflectiemomenten in de hulpverlening zijn zowel een bron voor professionele ontwikkeling als een bron voor effectiviteit van de hulpverlening (Menger et al., 2013). Feedback en reflectie zijn echter vrij beperkt aanwezig in de praktijk van de hulpverlening. Dat blijkt uit het onderzoek naar aspecten van ‘werkbaar werk’ dat in het kader van het traject “effectief hulpverlenen met goesting” bij de deelnemende voorzieningen werd uitgevoerd.

“Feedback & feed forward” verder lezen

Kwetsbaarheid in de werkalliantie

Wil je met je team reflecteren over authenticiteit en het tonen van kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Dan is het interview dat Ann Clé met cliënten over deze thema’s deed, een mooie insteek!

Authenticiteit is een nastrevenswaardige basishouding van hulpverleners. Echt zijn vraagt soms je kwetsbaar opstellen. Maar hoe ver gaat dit? En hoe ervaren cliënten authenticiteit en kwetsbaarheid in de hulpverleningsrelatie? Via een reflectietekst kan je met je team hierover in gesprek gaan en een eigen visie ontwikkelen.

“Kwetsbaarheid in de werkalliantie” verder lezen

Jouw professionele missie ontdekken

Waarom doe je wat je doet? Ontdek de professionele missie van je team aan de hand van vijf vragen.

Voor hulpverleners is het belangrijk om zich bewust te zijn van hun professionele missie. Dat geeft richting aan het handelen. Je kan op een eenvoudige wijze jouw professionele missie ontdekken, door gebruik te maken van de vijf vragen van Leipzig. Deze zijn aanvankelijk ontwikkeld om jouw persoonlijke missie te leren kennen, en zijn ook goed bruikbaar voor het leren kennen van waar je professioneel voor staat.

Methodiek

Formuleer jouw professionele missie met deze methodiek: professionele missie in 5 vragen

Om jouw professionele missie verder uit te werken, kan je een Theory of Change ontwikkelen.

Ontdekken van professionele waarden

Werken vanuit waarden beïnvloedt arbeidsvreugde. Begeleid je team tot het formuleren van hun professionele waarden.

“Hoe bied je het hoofd aan een snel veranderende wereld en behoud je niet alleen je effectiviteit, maar ook je integriteit?” Deze vraag leeft volgens Prof. M. Weathley (2014), professor aan Harvard University, bij veel werknemers. Bewust zijn van jouw professionele waarden is een eerste stap. Hulpverleners die zich bewust zijn van hun professionele waarden en die in de praktijk kunnen brengen, ervaren meer arbeidsvreugde. Hulpverleners die hun waarden niet in de praktijk kunnen brengen, ervaren morele stress. In deze bouwsteen reiken we je een methodiek aan om de professionele waarden van je team te ontdekken. “Ontdekken van professionele waarden” verder lezen

Ontdekken en inzetten van talenten

Werken vanuit je talenten geeft energie. Help hulpverleners hun talenten te ontdekken, en hoe deze in te zetten in de hulpverlening en resultaten te bereiken. Een bouwsteen met een verbindende kracht.

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht, kortom, goesting om te werken! We reiken je twee oefeningen aan om jouw team te begeleiden bij het ontdekken van persoonlijke talenten en het ontwikkelen van een teamtalentenprofiel. De bouwsteen omvat ook een methodiek die jouw team ondersteunt om na te denken over hoe hun talenten ingezet kunnen worden om effectieve hulpverlening te realiseren. “Ontdekken en inzetten van talenten” verder lezen

Ontwikkelen van veerkracht

Ontdek hoe je teamleden veerkracht ontwikkelen en ga na hoe het hebben van veerkracht invloed heeft op de hulpverlening.

Je onderzoekt met je team strategieën om veerkracht op peil te houden. Je gaat ook na wat het (niet) ervaren van veerkracht doet met hulpverleners en de impact die dit heeft op de hulpverlening. Dit is een mooi vervolg op de bouwsteen ‘energiebronnen en –rovers’.

“Ontwikkelen van veerkracht” verder lezen