Het project

Deze online tool is het resultaat van een project “effectief hulpverlenen met goesting” dat in het kader van de ESF-oproep ‘innovatie door adaptatie’ is ontwikkeld. Deze oproep kenmerkt zich door volgende elementen:

  • Wat: vertalen van een goede praktijk uit het buitenland naar een grotere schaal of andere contexten
  • Hoe: door het aanpassen, testen en implementeren van de praktijk in een nieuwe omgeving
  • Doel: om de mensen werkzaam op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken
  • Resultaat: tool die door praktijkorganisaties autonoom kan gebruikt worden

Tijdens het project vertaalden we een selectie van methodieken uit het methodiekenboek ‘Werken in een gedwongen kader’ van dr. Anneke Menger, aangevuld met andere literatuur en bronnen, naar de Vlaamse context van de welzijnssector.

Dit gebeurde in samenwerking met 16 team werkzaam in welzijnsorganisaties verspreid over Vlaanderen:

  • 6 jeugdzorgvoorzieningen
  • 5 voorzieningen voor mensen met een handicap
  • 3 centra voor algemeen welzijnswerk
  • 2 kinderdagverblijven

De methodieken die van deze tool deel uitmaken zijn zo gekozen dat ze intersectoraal bruikbaar zijn. Door het aanpassen en vertalen van de inzichten en methodieken van dr. Anneke Menger willen we bijdragen tot het versterken van de werkzaamheid van hulpverleners in de welzijns- en zorgsector in Vlaanderen.