Getuigenissen

Wat waardeer ik aan het traject

“Het traject hulpverlenen met goesting plaatst de hulpverlener in zijn waarde(n) en is als dusdanig een zichzelf bevestigende ervaring. Hulpverleners zagen namelijk doorheen het groepsproces bepaalde onderliggende waarden geëxpliciteerd (zoals verbondenheid, geloof in de ander…) die ten grondslag liggen aan zowel het team als aan hun eigen manier van hulpverlenen. Bepaalde oefeningen waren dusdanig verdiepend dat hulpverleners op dieperliggende, existentiële waarden stuitten waar ze misschien zelf nog niet zo uitvoerig bij stilgestaan hadden.”

 “Het traject was in die zin een pad van zelfexploratie, een afbakening van zichzelf als hulpverlener in een team met een eigen identiteit, een eigen ziel. Maar ook een brede exploratie van de verschillende dimensies van het werk: het zelf van de hulpverlener, de relatie met de cliënt, het niveau van het team, …”

“Het traject heeft onrechtstreeks in ons team ook een goede basis gelegd voor het afdelingsbeleidsplan en het VTO-plan. Door onbevangen te vragen naar wat leeft bij medewerkers, waar ze naar toe willen en wat ze daarvoor nodig hebben kom je op een gedragen plan. Zo zijn mensen met veel goesting professioneel aan het werk.”

“Het heeft ons team deugd gedaan. We zijn dichter naar elkaar gegroeid. We konden ongeremd praten, werden niet gestoord en er is meer verbinding tussen collega’s.”

 “Een maatschappelijk relevant initiatief. Het belang van de menselijke relaties krijgt voldoende aandacht.”

 “De sessies helpen ons om een dieper inzicht te krijgen in onze huidige werking. We leren onszelf verder te kijken op verschillende aspecten, zowel op gast- als begeleidervlak. Het geeft nieuwe handvatten mee om naar situaties en personen te kijken en deze kunnen van pas komen in nieuwe situaties.”

“de theoretische kaders die werden aangereikt en de oefening op toepassing van deze kaders. De mogelijkheid tot afstemming van de inhoud op voorhand zodat het nauw aansluit bij de huidige werking.”

 

Wat ik meeneem uit het traject

“Ik ervaar een bevestigde waardering voor het beroep van hulpverlener en een grote motivatie om de volgende cliënt te ont-moeten”

 “Ruimte voor ‘bezieling’: het was één van de weinige keren dat de zielsdimensie op zo een manier aan bod kwam. Nogal vaak is het discours binnen professionele organisaties een technisch kwaliteitsdiscours waar ik vaak net die bezieling mis”

 “In het traject hulpverlenen met goesting ging het regelmatig over ‘bezieling’, over ‘authenticiteit’. Mijn opvatting van wat ‘professioneel’ is, werd door de vele vernieuwende denkbeelden en trends (vb Laloux, Semler…) enigszins verruimd.”

 “Je gepast kwetsbaar opstellen werkt verbindend. Het belang van mensen in beweging te brengen door te luisteren naar elkaar en naar de cliënt en op zoek te gaan naar de waarden in het verhaal.”

 “Ik heb meer zicht gekregen op mijn talenten en werkpunten die ermee gepaard gaan. Ook de ontdekking dat we in het team veel overeenkomsten hebben over hoe we denken over bepaalde onderwerpen was een fijne ervaring.”

 “Het stuk krachtgericht werken, met het spinnenweb, is een heel bruikbaar instrument om over je cliënten te spreken, na te denken en verdere begeleiding uit te stippelen.”

 “Het thema krachtgericht werken vond ik zeer interessant om mee te leren werken. Zal ik gebruiken bij teamvergaderingen, groepsvergaderingen, opstellen IDO, …”

 

Deze getuigenissen komen van deelnemers van de trajecten die begeleid zijn door Valérie Carrette of Jo Jespers van Hefboom.