“Hulpverlenen met goesting” is een online tool die bouwstenen en methodieken aanreikt om aan een leer- en ontwikkelingstraject voor teams vorm te geven. Je ontdekt samen hoe jullie kunnen blijven hulpverlenen met goesting. Ook als er veel verandert in jouw organisatie.

Met de tool ondersteunen we jou om jouw team te begeleiden naar meer verbinding, vertrouwen, empathie & nieuwsgierigheid. Dit zijn essentiële elementen om als een team een kwaliteitsvolle samenwerking en effectieve hulpverlening te realiseren.

“Door deelname aan het traject ervaar ik een bevestigde waardering voor het beroep en voor de rol van hulpverlener. Ik ervaar opnieuw een grote motivatie om de volgende cliënt te ont-moeten.”

“Deelname aan het traject heeft ons team sterker bij elkaar gebracht. Het heeft getoond dat een team veel meer is dan de leden van een team.”

Mix van de praktijk en een onderbouwd theoretisch kader

De tool is het resultaat van een samenspel van het theoretisch kader van dr. Anneke Menger omtrent welbevinden en effectiviteit van hulpverlening en modellen uit de literatuur, met wat we leerden in de praktijk van 16 organisaties in de welzijnssector. Je vindt dan ook regelmatig verwijzingen naar ervaringen die we hadden in het kader van de trajecten in deze organisaties.

Bouwen aan een traject met impact

De tool omvat een selectie van bouwstenen en methodieken waarmee je een traject kan vorm geven. Er zijn 6 bouwstenen die meerdere methodieken omvatten.

  • Werken met goesting
  • Waardengedreven hulpverlening
  • Handelen vanuit een professionele missie
  • Krachtige werkalliantie
  • Effectief hulpverlenen
  • Lerende teams

Uit de feedback leren we dat het traject zinvol is voor de ontwikkeling van een teams én dat organisaties het traject ook kunnen relateren aan beleidsplanning en transitieprocessen.

“Het traject heeft in ons team ook een goede basis gelegd voor het beleidsplan en het VTO-plan. Door onbevangen te vragen naar wat leeft bij medewerkers, waar ze naar toe willen en wat ze daarvoor nodig hebben, kom je op een gedragen plan. Zo zijn mensen met veel goesting professioneel aan het werk.”

Voor wie: voor teams van sociale professionals

De tool is bedoeld voor teamcoördinatoren, teamcoaches, pedagogen, sociaal werkers… in welzijns- en zorgorganisaties die teams van hulpverleners willen ondersteunen in een proces naar meer zelfsturing en ondernemerschap met voortdurende aandacht voor het verlenen van effectieve hulp, mét goesting.

We hebben enkele voorbeeldtrajecten uitgewerkt en een leidraad voor procesbegeleiders. We raden aan de leidraad door te nemen – met tips & tricks uit onze eigen ervaringen – alvorens je aan de slag gaat.

ESF-project “Effectief hulpverlenen met goesting”

Deze tool is het resultaat van een ESF-project “Effectief hulpverlenen met goesting”. Hefboom is met 16 teams van professionals uit de jeugdhulp en gezinsondersteuning, zorg voor mensen met een handicap, centra voor algemeen welzijnswerk en kinderopvang een leer- en ontwikkelingstraject aangegaan. Dit gebeurde in partnerschap met het Vlaams Welzijnsverbond, SOM federatie van sociale ondernemingen (SOM) en LUCAS – KU Leuven.